Beebox (Line ID : @beeboxpp)
โทร 099-254-1089 (ติดต่อ จ-ศ : 09.00-17.00 น.)

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ใส่เบเกอรี่


ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ใส่เบเกอรี่

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3001 ไม่มีฝา

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3001 ไม่มีฝา 20 ชิ้น/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 23.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3002

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3002 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 25.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3003 ฝาโดม

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3003 ฝาโดม 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 27.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3003 จุดชมพู

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3003 จุดชมพู 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 29.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3003 จุดฟ้า

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3003 จุดฟ้า 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 29.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3004

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3004 จำนวน 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 28.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3006

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3006 จำนวน 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 33.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3008 ฝาเตี้ย

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3008 ฝาเตี้ย 5 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 43.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3008 ฝาสูง

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3008 ฝาสูง บรรจุ 5 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 42.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3009

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3009 บรรจุ 5 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 40.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3011 ไม่มีฝา

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3011 ไม่มีฝา 20 ชิ้น/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 22.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3012

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3012 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 34.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3014

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3014 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 25.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3015

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3015 บรรจุ 20 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 44.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 3040

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 3040 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 31.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4001

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4001 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 28.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4002

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4002 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 29.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4003

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4003 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 27.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4003 Gold

อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4003 Gold บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 29.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4003 Rose Gold

อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4003 Rose Gold บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 29.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4004

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4004 บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 34.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4004 Gold

อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4004 Gold บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 37.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4004 ชมพูลายจุด

อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4004 ชมพูลายจุด บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 37.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4004 Rose Gold

อลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4004 Rose Gold บรรจุ 10 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 37.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4005

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4005 บรรจุ 5 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 28.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4006

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4006 บรรจุ 5 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 29.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4007

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4007 บรรจุ 5 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 31.00 สอบถาม
ภาชนะฟอยล์ใส่เบเกอรี่ รหัส 4008

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์สำหรับขนมเบเกอรี่ (Foil Bakery Box) รหัส 4008 บรรจุ 5 ชุด/ห่อ (สั่งขั้นต่ำ 5 แพ็ค)

฿ 37.00 สอบถาม