Beebox (Line ID : @beeboxpp)
โทร 099-254-1089 (ติดต่อ จ-ศ : 09.00-17.00 น.)

กล่องอาหารกระดาษคราฟท์


กล่องอาหารกระดาษคราฟท์

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
กล่องอาหารสี่เหลี่ยมผืนผ้า กระดาษขาว/กระดาษคราฟท์

กล่องอาหาร สามารถใส่ชุดเบรก สแน็ค ขนมหวาน แซนวิส ได้สารพัด DIY ตามใจชอบ เคลือบกันความมัน กันซึม เรียบร้อย *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 6.00 สอบถาม
กล่องอาหารสี่เหลี่ยมจตุรัส กระดาษขาว/กระดาษคราฟท์

กล่องอาหาร สามารถใส่ชุดเบรก สแน็ค ขนมหวาน แซนวิส ได้สารพัด DIY ตามใจชอบ เคลือบกันความมัน กันซึม เรียบร้อย *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 6.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-D-003

ความจุของภาชนะ 1500 ml. ขนาดด้านบน 215x160x48 ซม. ขนาดด้านล่าง 195x140x48 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 225.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-D-002

ความจุของภาชนะ 1400 ml. ขนาดด้านบน 175x140x63 ซม. ขนาดด้านล่าง 150x120x63 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 207.50 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-D-004

ความจุของภาชนะ 2000 ml. ขนาดด้านบน 215x158x63 ซม. ขนาดด้านล่าง 195x140x63 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 262.50 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-K-1200B

ความจุของภาชนะ 1200 ml. ขนาดด้านบน 198x138x50 ซม. ขนาดด้านล่าง 180x120x50 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 233.50 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-K-1600B

ความจุของภาชนะ 1600 ml. ขนาดด้านบน 212x144x60 ซม. ขนาดด้านล่าง 188x130x60 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 273.50 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-K-700B

ความจุของภาชนะ 700 ml. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 180.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-K-900B

ความจุของภาชนะ 900 ml. ขนาดด้านบน 174x134x48 ซม. ขนาดด้านล่าง 150x116x48 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 194.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-PSB-8B (S)

ความจุของภาชนะ 8 ml. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 100.50 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-PSB-32B (XL)

ความจุของภาชนะ 32 ml. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 175.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-PSB-16B (M)

ความจุของภาชนะ 16 ml. ขนาดด้านบน 96x96x100 ซม. ขนาดด้านล่าง 75x75x100 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 149.55 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-PSB-26B (L)

ความจุของภาชนะ 26 ml. ขนาดด้านบน 115x115x110 ขนาดด้านล่าง 93x93x110 *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 136.50 สอบถาม
ไส้กลางแยก 1 ช่อง

ไส้กลางแยก 1 ช่อง ความจุของภาชนะ 1300 ml.

฿ 0.00 สอบถาม
ไส้กลางแยก 2 ช่อง

ไส้กลางแยก 2 ช่อง ความจุของภาชนะ 1300 ml.

฿ 0.00 สอบถาม
ไส้กลางแยก 3 ช่อง

ไส้กลางแยก 3 ช่อง ความจุของภาชนะ 1300 ml.

฿ 0.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ JH-A-500B

ความจุของภาชนะ 500 ml. ขนาดด้านบน 150 x 100 x 39 ซม. ขนาดด้านล่าง 135 x 85 x 39 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 175.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-A-1600B

ความจุของภาชนะ 1600 ml. ขนาดด้านบน 211x153x60 ซม. ขนาดด้านล่าง 188x130x60 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 280.50 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-A-700B

ความจุของภาชนะ 700 ml. ขนาดด้านบน 170 x 118 x 45 ซม. ขนาดด้านล่าง 150 x 100 x 45 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 220.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-A-2100B

ความจุของภาชนะ 2100 ml. ขนาดด้านบน 170x118x45 ซม. ขนาดด้านล่าง 150x100x45 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 327.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-A-900B

ความจุของภาชนะ 900 ml. ขนาดด้านบน 174x134x48 ซม. ขนาดด้านล่าง 174x134x48 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 250.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-A-1200B

ความจุของภาชนะ 1200 ml. ขนาดด้านบน 1198x138x50 ซม. ขนาดด้านล่าง 180x120x50 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 257.00 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-K-900B-W

ความจุของภาชนะ 900 ml. ขนาดด้านบน 174x134x48 ซม. ขนาดด้านล่าง 150x116x48 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 233.50 สอบถาม
กล่องอาหารกระดาษคราฟท์ รหัส JH-K-700B-W

ความจุของภาชนะ 700 ml. ขนาดด้านบน 170x118x45 ซม. ขนาดด้านล่าง 150x100x45 ซม. *** ขายขั้นต่ำ 1 แพค (บรรจุแพคละ 50 ชิ้น) ***

฿ 210.50 สอบถาม